fbpx

Cima Construction

Cima Construction është kompani ndërtimore e themeluar në vitin 2009. Me një përvojë dhe staf të kualifikuar, kompania Cima renditet si një ndër kompanitë më të sukseshme në vend.

Projektet të cilat i ka ndërtuar Kompania Cima nëpër Kosovë përfshijnë objekte të ndryshme si: Banesa Kolektive, Shtëpi Banimi, Ujësjellës dhe Kanalizime, Spitale dhe Ambulanca, Shkolla etj. Me një besim të madh, me teknologji të sofistikuar dhe cilësi shumë të mirë të ndërtimit në fusha të ndryshme, mundohemi që sa më tepër t’i përmbahemi objektivave, vizionit dhe misionit tonë për punë sa më të sukseshme dhe kualitative. Projektet tona arkitektonike përmbajnë të gjitha planet të kërkuara për kompletimin, përfundimin dhe dizajnin e punëve.

Shpresojmë që të gjeni material të mjaftueshëm gjatë shfletimit të faqes tonë të internetit, në të cilat besojmë se do të gjeni informata të mjaftueshme pë suksesin dhe kualitetin tonë. Mirësevini në faqen tonë zyrtare të kompanisë ndërtimore Cima. Kompania Cima është lider i dëshmuar në fushën e ndërtimit dhe projektimit. Kompania jonë bënë ndërtimin e objekteve të ulëta dhe të larta si dhe përfundimin e projekteve sipas sistemit “qelsat në dorë

Cima Construction

Cima Construction është kompani ndërtimore e themeluar në vitin 2009. Me një përvojë dhe staf të kualifikuar, kompania Cima renditet si një ndër kompanitë më të sukseshme në vend.

Projektet të cilat i ka ndërtuar Kompania Cima nëpër Kosovë përfshijnë objekte të ndryshme si: Banesa Kolektive, Shtëpi Banimi, Ujësjellës dhe Kanalizime, Spitale dhe Ambulanca, Shkolla etj. Me një besim të madh, me teknologji të sofistikuar dhe cilësi shumë të mirë të ndërtimit në fusha të ndryshme, mundohemi që sa më tepër t’i përmbahemi objektivave, vizionit dhe misionit tonë për punë sa më të sukseshme dhe kualitative. Projektet tona arkitektonike përmbajnë të gjitha planet të kërkuara për kompletimin, përfundimin dhe dizajnin e punëve.

Shpresojmë që të gjeni material të mjaftueshëm gjatë shfletimit të faqes tonë të internetit, në të cilat besojmë se do të gjeni informata të mjaftueshme pë suksesin dhe kualitetin tonë. Mirësevini në faqen tonë zyrtare të kompanisë ndërtimore Cima. Kompania Cima është lider i dëshmuar në fushën e ndërtimit dhe projektimit. Kompania jonë bënë ndërtimin e objekteve të ulëta dhe të larta si dhe përfundimin e projekteve sipas sistemit “qelsat në dorë

Compare listings

Compare